Home

Stichting Observatoire is opgericht op 31 mei 2007 en heeft haar zetel in de hoofdstad van Noord-Holland, Haarlem. Observatoire is in het leven geroepen door twee Marokkaanse Nederlandse journalisten.

De stichting heeft ten doel: Het (doen) verrichten van onderzoek naar allerlei maatschappelijke issues, die voornamelijk doch niet uitsluitend gerelateerd zijn aan vraagstukken met betrekking tot de integratie van allochtonen alsmede het (doen) vertalen en (doen) uitgeven van belangrijke publicaties uit alle taalgebieden ter bevordering van de intercommunicatie in de samenleving teneinde mensen dichter bij elkaar brengen.